home > over talentaanbod > visie

Visie

Elk mens heeft unieke kwaliteiten, samengevat in zijn Talent. Het is dit Talent dat organisaties inzetten bij het realiseren van hun doelstellingen. Het is een ruilrelatie waarmee werkgever resultaten boekt en werknemer salaris en persoonlijke groei terugkrijgt. Dit vergroot zijn Duurzame Inzetbaarheid: zijn vermogen om zijn baan te behouden en om een nieuwe baan te vinden als dat nodig is.

Het is in het belang van werkgever dat een werknemer toegevoegde waarde biedt gedurende zijn dienstverband. Dit biedt continuïteit voor de organisatie.

Het is in het belang van werknemer dat hij gedurende zijn gehele loopbaan waardevol is voor een werkgever. Werk biedt naast financiële zekerheid ook de manier om je Talent te benutten en gezien te worden.

Er zijn vele factoren die de inzetbaarheid van werknemer gedurende zijn loopbaan kunnen beïnvloeden. Deze kunnen zowel in de werksituatie als in de persoonlijke en privé situatie van werknemer liggen. Door hier tijdig op te anticiperen wordt veel onnodige schade voor werkgever en werknemer voorkomen.

Het is de verantwoordelijkheid van werknemer zelf om zijn Duurzame Inzetbaarheid op peil te houden. Werkgever moet hierbij ondersteunen en faciliteren.Idealiter is de werknemer die zijn organisatie verlaat weer inzetbaar voor een andere organisatie.